Wie is er bang voor de boze wolf

Read this in English

De wolf - bomenSinds enkele jaren is de wolf regelmatig onderwerp van nieuwsberichten. Af en toe wordt een wolf gespot op wisselende plekken in Nederland, voornamelijk langs de grens met Duitsland. Wat voor veel onrust zorgt binnen die gemeenschap. Is er gevaar voor mens en huisdier? Ik herinner me een bericht van een boer waar meerdere schapen van waren doodgebeten. De reactie van de boer en zijn omgeving was; “dat is vast een wolf, weg ermee, hij bedreigt “ons” leven en bestaan”.

Tot zo’n 10 jaar geleden was de wolf voor mij iets uit sprookjes, stripverhalen en de dierentuin. Tot ik het boek Wolf Totem las. Een indrukwekkend verhaal dat zich afspeelt in de regio Inner Mongolia in China. Je leest over de unieke balans die daar het landschap die bijzondere uitstraling geeft. Nadat de schrijver je heeft meegenomen in dit bijzonder stukje natuur laat hij zien hoe de mensen daar in korte tijd alles verwoesten. Het is een heel treurig einde, maar dat maakt je wel wakker. Wat in het boek in relatief korte tijd gebeurd heeft ook hier in Europa plaatsgevonden.

De wolf - landschapLang geleden leefden wij met ontzag en een gezonde dosis angst voor de natuur om ons heen. In de loop van de tijd hebben we onszelf flink “ontwikkeld” en we zijn de natuur om ons heen naar onze hand gaan zetten. Iets dat “ons” eten van ons afpakte kreeg het zwaar te verduren, zo erg zelfs dat soorten verdwenen. De wolf was één van deze soorten. Hij is verdreven richting de laatste wilde stukjes van Europa. Gelukkig zijn we sinds de ‘70er en ‘80er jaren ons meer bewust geraakt wat we met onze leefomgeving doen. Niet alleen verpesten we het voor vele dier- en plantensoorten maar ook voor onszelf. Nu op een aantal fronten de natuur weer is verbeterd zien we dus de terugkomst van een aantal wilde diersoorten. Omdat we helemaal niet meer gewend zijn aan wilde natuur, hebben we geen idee hoe we hiermee om moeten gaan.

De wolf - kaal landschapEen voorbeeld hiervan is de Oostvaardersplassen. Een maand of twee geleden was ik daar, na een koude lange winter zag het begraasde gedeelte er uit als een woestijn, Alles was kaal. De hoeveelheid grazers die in het omheinde gebied lopen is zo hoog dat er de afgelopen winter niet genoeg voedsel te vinden was. Felle discussies ontstonden en twee kampen stonden lijnrecht tegenover elkaar. De één vond dat dieren die in de winter een hongerdood sterven een natuurlijke gang van zaken is. De ander vond dat dit geen natuur is dan dat dit soort dieren moeten worden bijgevoerd in de winter. In mijn ogen hebben beide kampen deels gelijk. Je kan een omheind gebied geen wilde natuur noemen, maar dat dieren in de winter soms sterven vanwege tekort aan voedsel is ook normaal.

Een aantal jaar terug hebben ze in Yellowstone National Park, Amerika, een interessant experiment uitgevoerd. Ze hadden problemen met de hertenpopulatie in het park. Langzaamaan begonnen de verschillende grazers een enorme impact te vormen op het landschap van Yellowstone. Na waarschijnlijk vele verschillende oplossingen te hebben overwogen besloot men daar de wolf te herintroduceren. Ook hier was vanwege angst jarenlang jacht gemaakt op het dier, met uitsterven tot gevolg. Na herintroductie werd in niet al te lange tijd de populatie van grazers aardig teruggedrongen. Maar dat was niet het enige dat gebeurde. Er ontstond een enorme verschuiving van verhoudingen binnen het park. Ik kan dat lang niet zo goed vertellen als dat het hier in dit filmpje is uitgelegd.

Om terug te komen op de Oostvaardersplassen. Het lijkt mij heel boeiend om te zien wat er zou gebeuren als men een roedel wolven daar zou uitzetten. Zou er een vorm van balans kunnen worden gevonden. Wat gebeurt er met het landschap als de wolf zijn werk gaat doen. Wat voor verrassingen staan ons te wachten als we voor zo’n oplossing kiezen. De geleerden zullen er vast een redelijke inschatting van kunnen maken. Maar wat kunnen ze nou niet voorspellen? Het laatste bericht dat ik over de Oostvaardersplassen hoorde was dat ze een grote groep gaan afschieten en het door jacht op peil te houden.

Ik ben benieuwd of de wolf optie is overwogen en wat dan de reden is om niet van de optie gebruik te maken.

 

Als je dit een leuk artikel vindt, aarzel dan niet om me te volgen via facebook of wordpress.

One Reply to “Wie is er bang voor de boze wolf”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: