Interpreter in NPS

Nederlands onder de filmpjes

From April 1, 2017 to February 28, 2018 I did volunteer work for the American National Park Service (NPS). I did this at Voyageurs National Park and White Sands National Monument. I have done several projects for them.

In Voyageurs I wrote and performed a Pop-Up program about gold that was once found in the park. This program was a short presentation in the visitor center where visitors were waiting to go on a boat excursion.

Together with a colleague I developed an evening program that was held a total of eight times. The subject of the program was the prohibition. Participants thought they were in 1926 and learned a lot about the effect of the prohibition in the area around the park.

Once a week I took a group on a nice walk on the Blind Ash Bay trail. In addition, participants were able to ask questions about the nature that they saw around them and I myself shared a number of fun and interesting facts.

The Woodenfrog State Forest Campground, which is located at the park, has been running a nice hiking trail around the site for a long time. A booklet made in the 1970s gave extra information about the route and what to see along it. In the last weeks that I was working at Voyageurs, I redesigned the book.

Woodenfrog nature trail

During the second part of my stay in America I did a lot of work in White Sands. Once a week I did the Sunset Stroll program where visitors were taken for an hour on a short walk through the dunes. My self-written program was about the different things that people could see if you were there at a specific moment in history. By counting steps, visitors got a better picture of how much time had elapsed between two points in history.

Regularly during the weekend I also took care of the Skins & Skulls program. The skins and skulls of a coyote, kit fox, bobcat and mountain lion were shown to the audience. By asking questions, visitors were introduced to the differences between the different animals. The theme of my program was dogs versus cats.

During the time that I was present in White Sands, an app was also developed for the park. I was responsible for writing a large number of texts.

Van 1 april 2017 tot 28 februari 2018 heb ik vrijwilligerswerk gedaan voor de Amerikaanse National Park Service (NPS). Dit heb ik gedaan in Voyageurs National Park en White Sands National Monument. Hierbij heb ik verschillende projecten uitgevoerd.

In Voyageurs heb ik een Pop-Up programma geschreven en uitgevoerd over goud dat in het verleden werd gevonden in het park. Dit programma was een korte presentatie in het bezoekerscentrum waar bezoekers aan het wachten waren tot zij op een bootexcursie zouden vertrekken.

Samen met een collega ontwikkelde ik een avondprogramma dat in totaal acht keer werd gehouden. Het onderwerp van het programma was de drooglegging. Deelnemers waanden zich in het jaar 1926 en kwamen veel te weten over wat voor effect de drooglegging had in de omgeving van het park.

Eén keer per week nam ik een groep mee om een mooie wandeling op het Blind Ash Bay pad te maken. Daarbij konden deelnemers vragen stellen over de natuur die ze om zich heen zagen en zelf deelde ik een hoeveelheid aan leuke en interessante feitjes.

De aan het park gelegen Woodenfrog State Forest Campground heeft al heel lang een leuke wandelroute over het terrein lopen. Een boekje dat gemaakt was in de ´70er jaren gaf extra informatie over de route en wat er langs te zien was. Ik heb in de laatste weken dat ik werkzaam was bij Voyageurs het boekje in een nieuw jasje gestoken.

Bij het tweede deel van m’n verblijf in Amerika heb ik in White Sands een hoop werkzaamheden verricht. Eens per week deed ik het Sunset Stroll programma waarbij bezoekers een uurtje werden meegenomen op een korte wandeling door de duinen. M’n zelfgeschreven programma ging over de verschillende dingen die men kon zien als je op een specifiek moment in de geschiedenis daar aanwezig was. Door middel van het tellen van stappen kregen bezoekers een beter beeld over hoeveel tijd er was verstreken tussen twee punten in de geschiedenis.

Regelmatig in het weekend nam ik ook het Skins & Skulls programma voor m’n rekening. De huiden en schedels van een coyote, kit fox, bobcat en mountain lion werden getoond aan langs wandelend publiek. Door vragen te stellen werden bezoekers meegenomen in de verschillen tussen de verschillende dieren. Het thema van m’n programma was honden versus katten.

In de tijd dat ik aanwezig was in White Sands werd er ook een app voor het park ontwikkeld. Ik nam het schrijven van een heel aantal teksten op me.

  • A woman in volunteer ranger outfit in front of a wall
  • Park ranger is talking to a group of people in the dunes of White Sands
  • A group of people is seated in an old building watching a themed presentation
  • Woman in dress and hat presenting in front of a group in a forest
  • Woman in forest wearing a hat and dress
  • A person standing in front of the tallest pedestal of White Sands
  • Woman seated in a canoo in the distance a person in a kayak is seen in front of a setting sun
  • Woman running on a white sand dune
  • Woman standing in front of water and reeds
  • White sand with four animal prints
%d bloggers like this: