Welcome

Welcome to Moves by Nature, a blog by Marlies Souverein for anyone interested in random facts of nature, new ideas on how to look at our planet and personal development.

Hit BLOG if you want to read my latest stories. Under ABOUT you’ll find more about me and my history. PORTFOLIO is a compilation of my interests and projects I’ve worked on.

Do you like what I create? Please consider following me here, on Facebook, Instagram, Youtube or Pinterest. Thanks for reading and till next time.

About

Nederlands onder de foto’s

Hi, my name is Marlies and I have been blogging since August 2016. Sometimes I write new stories regularly and other times I don’t write for a long time. If I have the inspiration I try to have a new blog online once a week. I write about a wide range of topics, but nine out of ten times it fits in with the theme nature.

I am an outdoors person. As a child I enjoyed playing outside and often you could find in nature and recreation area Het Twiske. During my studies I was concerned with gardens, parks and landscape.

Before the summer of 2016 my life was very different. Until then I was busy (trying) to work in the field for which I was trained. I just didn’t like it that much anymore. I decided to look for what kind of work would make me happy. With the help of friends I found my strengths and since then I try to use them in my work and life.

I left for America for a year to work as a volunteer in two national parks. Learned a lot from the work that the park ranger does there. I wanted to use what I had learned in the Netherlands within my own company that I was going to set up, which I have not succeeded in the way I had envisaged.

In June 2018 I made a life switch in addition to the career switch. Since that time I have lived in a caravan. Not only to save costs but also to be closer to nature. All this together may raise some eyebrows here and there, but I am so much happier now than I was before the summer of 2016.

In January of 2021 I set off on new adventures. The plan is to explore Europe for a full year with my tiny house behind my car. Leaving in the middle of a pandemic was a bit strange, but one has to play with the cards that were given. During the year I try to live as cheap as I can. One way to do this is staying at workaways. I’m also hoping to find places to stay through the climbing community. By the end of this year of traveling I hope to have created more climbing content on my website and grown as a person.

Questions, suggestions and collaborations are always welcome, send me a message at movesbynature@gmail.com

  • a woman posing for the camera
  • a woman cheering on top of a mountain
  • a woman abseiling in front of an island
  • a woman posing in a narrow canyon
  • a woman looking towards a lake with a tattoo of a mountain on her back
  • woman facing the camera, in the background the view of a deep valley

Hoi, ik ben Marlies en sinds augustus 2016 blog ik. Soms schrijf ik regelmatig nieuwe verhalen en soms schrijf ik een hele tijd niet. Als ik inspiratie heb, probeer ik eens per week een nieuwe blog online te zetten. Ik schrijf over een breed scala aan onderwerpen, maar negen van de tien keer past het binnen het thema natuur.

Ik ben nu eenmaal een buitenmens. Als kind speelde ik graag buiten en was veel te vinden in natuur en recreatiegebied Het Twiske. Tijdens mijn studie hield ik me bezig met tuin, park en landschap.

Voor de zomer van 2016 was mijn leven heel anders. Tot dan was ik druk bezig om (te proberen) te werken in het werkveld waarvoor ik was opgeleid. Ik vond het gewoon niet zo leuk meer. Ik besloot op zoek te gaan naar wat voor soort werk me gelukkig zou maken. Met hulp van vrienden vond ik mijn sterke kanten en sindsdien probeer ik deze in te zetten in mijn werk en leven.

Ik ben een jaar naar Amerika vertrokken om als vrijwilliger in twee nationale parken te werken. Veel geleerd van het werk dat de ranger daar doet. Wat ik had geleerd wilde ik in Nederland gaan inzetten binnen een eigen bedrijfje dat ik zou gaan opzetten, wat me tot op heden niet gelukt is zoals ik dat voor ogen had.

In juni 2018 heb ik naast de carrièreswitch ook een levens switch gemaakt. Sinds die tijd woon ik in een caravan. Niet alleen om kosten te besparen, maar ook om dichter bij de natuur te leven. Dit alles bij elkaar zal misschien hier en daar bij sommigen wat wenkbrauwen doen fronsen, maar ik ben nu zoveel gelukkiger dan dat ik voor de zomer van 2016 was.

In januari 2021 vertrok ik voor nieuwe avonturen. Het plan is om Europa een jaar lang te verkennen met mijn tiny house achter mijn auto. Midden in een pandemie vertrekken was een beetje vreemd, maar men moet spelen met de kaarten die gegeven zijn. Gedurende het jaar probeer ik zo goedkoop mogelijk te leven. Een manier om dit te doen, is door bij workaways te verblijven. Ik hoop ook via de klimgemeenschap verblijfplaatsen te vinden. Tegen het einde van dit reisjaar hoop ik meer klim content op mijn website te hebben gemaakt en als persoon te zijn gegroeid.

Vragen, suggesties en samenwerkingen zijn altijd welkom, stuur me een berichtje op movesbynature@gmail.com