About

Nederlands onder de foto’s

Hi, my name is Marlies and I have been blogging since August 2016. Sometimes I write new stories regularly and other times I don’t write for a long time. If I have the inspiration I try to have a new blog online once a week. I write about a wide range of topics, but nine out of ten times it fits in with the theme of nature.

I am an outdoors person.

As a child I enjoyed playing outside and often you could find me in nature and recreation area Het Twiske. I studied to become a landscape gardener and I later also studied landscape architecture in which I acquired a bachelor’s degree.

Before the summer of 2016 my life was very different. Until then I was busy (trying) to work in the field for which I am trained. At that point I didn’t like it that much anymore. I decided to look for what kind of work would make me happy. With the help of friends I found my strengths and since then I try to use them in my work and life.

In 2017 I left for the USA for a year to work as a volunteer in two national parks. Learned a lot from the work that the park ranger does there. I wanted to use what I had learned in the Netherlands within my own company that I was going to set up, which I have not succeeded in the way I had envisaged.

In June 2018 I made a life switch in addition to the career switch. Since that time I have lived in a caravan. Not only to save costs but also to be closer to nature. All this together may raise some eyebrows here and there, but I am so much happier now than I was before the summer of 2016.

In January of 2021 I set off on new adventures. I explored Europe for almost a full year with my tiny house behind my car. Leaving in the middle of a pandemic was a bit strange, but one has to play with the cards that were given. During the year I partly stayed at workaways, the rest of the time I camped, climbed and hiked.

Questions, suggestions and collaborations are always welcome, send me a message at movesbynature@gmail.com

  • a woman posing for the camera
  • a woman cheering on top of a mountain
  • a woman abseiling in front of an island
  • a woman posing in a narrow canyon
  • a woman looking towards a lake with a tattoo of a mountain on her back
  • woman facing the camera, in the background the view of a deep valley

Hoi, mijn naam is Marlies en ik blog sinds augustus 2016. Soms schrijf ik regelmatig nieuwe verhalen en soms schrijf ik een langere tijd niet. Als ik inspiratie heb probeer ik eens per week een nieuwe blog online te zetten. Ik schrijf over een breed scala aan onderwerpen, maar negen van de tien keer past het bij het thema natuur.

Ik ben een buitenmens.

Als kind speelde ik graag buiten en vaak kon je mij vinden in natuur- en recreatiegebied Het Twiske. Ik heb gestudeerd om hovenier te worden en heb later ook landschapsarchitectuur gestudeerd waarin ik een bachelor diploma heb behaald.

Voor de zomer van 2016 zag mijn leven er heel anders uit. Tot die tijd was ik bezig (te proberen) te werken in het veld waarvoor ik ben opgeleid. Op dat moment vond ik het niet zo leuk meer. Ik besloot op zoek te gaan naar wat voor werk mij gelukkig zou maken. Met de hulp van vrienden heb ik mijn sterke punten gevonden en sindsdien probeer ik ze te gebruiken in mijn werk en leven.

In 2017 ben ik voor een jaar naar de VS vertrokken om als vrijwilliger in twee nationale parken te werken. Veel geleerd van het werk dat de ranger daar doet. Wat ik had geleerd wilde ik in Nederland toepassen in mijn eigen bedrijf dat ik ging opzetten, wat mij niet is gelukt op de manier die ik me had voorgesteld.

In juni 2018 heb ik naast de carrièreswitch een life switch gemaakt. Sindsdien woon ik in een caravan. Niet alleen om kosten te besparen, maar ook om dichter bij de natuur te zijn. Dit alles bij elkaar doet misschien hier en daar wat wenkbrauwen fronsen, maar ik ben nu zoveel gelukkiger dan voor de zomer van 2016.

In januari 2021 begon ik aan een nieuw avontuur. Ik heb bijna een heel jaar Europa verkend met mijn tiny house achter mijn auto. Weggaan in het midden van een pandemie was een beetje vreemd, maar je moet spelen met de kaarten die zijn gegeven. Gedurende het jaar verbleef ik deels op workaways, de rest van de tijd kampeerde, klom en wandelde ik.

Vragen, suggesties en samenwerkingen zijn altijd welkom, stuur me een berichtje op movesbynature@gmail.com

%d bloggers like this: