About

Nederlands onder de foto’s

Hi, my name is Marlies and I have been blogging since August 2016. Sometimes I write new stories regularly and other times I don’t write for a long time. In 2019 I almost succeeded in writing a blog every week. For 2020, I have set myself the goal of putting a new blog online once a week, always on Tuesdays. I write about a wide range of topics, but nine out of ten times it fits in with the theme nature.

I am an outdoors person. As a child I enjoyed playing outside and often you could find in nature and recreation area Het Twiske. During my studies I was concerned with garden, park and landscape.

2020 will be dominated by rock climbing, a very nice outdoor sport that I have been practicing for many years now. The plan is to traverse Europe with my caravan and look for the best climbing destinations. With my savings as a basis and doing all kinds of odd jobs, I hope I can stay away for a year.

I am often surprised by myself that I am going to travel for just a year. Until the summer of 2016 my life was very different. Until then I was busy (trying) to work in the field for which I was trained. I just didn’t like it that much anymore. I decided to look for what kind of work would make me happy. With the help of friends I found my strengths and since then I try to use them in my work and life.

I left for America for a year to work as a volunteer in two national parks. Learned a lot from the work that the park ranger does there. I wanted to use what I had learned in the Netherlands within my own company that I was going to set up, which I have not succeeded in the way I had envisaged.

At the moment I have a nice job with a waste processor, I work there as a waste coach. I enjoy it very much because I can talk to people about the importance of separating waste and keeping our living environment clean. The combination of my work and my blog gives me the feeling that I can make a (small) contribution to society.

In June 2018 I made a life switch in addition to the career switch. Since that time I have lived in a caravan. Not only to save costs but also to be closer to nature. All this together may raise some eyebrows here and there, but I am so much happier now than I was before the summer of 2016.

Questions, suggestions and collaborations are always welcome, send me a message at movesbynature@gmail.com

This slideshow requires JavaScript.

Hoi, ik ben Marlies en sinds augustus 2016 blog ik. Soms schrijf ik regelmatig nieuwe verhalen en andere momenten komt er een hele tijd niets van. In 2019 is het me bijna gelukt om elke week een blog te schrijven. Voor 2020 heb ik mezelf opnieuw als doel gesteld om eens per week een nieuwe blog online te zetten, altijd op dinsdagen. Ik schrijf over uiteenlopende onderwerpen maar negen van de tien keer sluit het aan op het onderwerp natuur.

Ik ben nu eenmaal een buitenmens. Als kind speelde ik graag buiten en was veel te vinden in natuur en recreatiegebied Het Twiske. Tijdens mijn studie hield ik me bezig met tuin, park en landschap.

2020 zal in het teken staan van rotsklimmen, een hele fijne buitensport die ik nu al heel wat jaren beoefen. Het plan is om Europa te doorkruisen met m’n caravan en op zoek te gaan naar de mooiste klim bestemmingen. Met m’n spaargeld als basis en het doen van allerhande klusjes hoop ik dat ik een jaar kan weg blijven.

Ik ben nog regelmatig verbaasd over mezelf dat ik zomaar een jaar ga reizen. Tot de zomer van 2016 was mijn leven heel anders. Tot dan was ik druk bezig om (te proberen) te werken in het werkveld waarvoor ik was opgeleid. Ik vond het alleen niet zo leuk meer. Ik besloot op zoek te gaan naar wat voor werk me wel gelukkig zou gaan maken. Met hulp van vrienden vond ik mijn sterke kanten en sindsdien probeer ik deze in te zetten in mijn werk en leven.

Ik vertrok een jaar naar Amerika om als vrijwilliger te werken in twee nationale parken. Leerde daar veel van het werk dat de park ranger daar doet. Wat ik had geleerd wilde ik in Nederland gaan inzetten binnen een eigen bedrijfje dat ik zou gaan opzetten, wat me tot op heden niet gelukt is zoals ik dat voor ogen had.

In juni 2018 heb ik naast de carrière switch ook een leef switch gemaakt. Sinds die tijd woon ik namelijk in een caravan. Niet alleen om kosten te besparen maar ook om dichter bij de natuur te zijn. Dit alles bij elkaar zal misschien hier en daar bij sommigen wat wenkbrauwen doen fronsen, maar ik ben nu zoveel gelukkiger dan dat ik voor de zomer van 2016 was.

Vragen, suggesties en samenwerkingen zijn altijd welkom, stuur me een berichtje op movesbynature@gmail.com