Rock climbing

Nederlands onder de video

After a hiking group trip in 2001, a part of that group decided that they wanted to learn how to climb. I thought that would be nice too, and that fall I acquired my indoor toprope. After that I couldn’t really find a climbing buddy and I did so many other things. So I never really started climbing. Only when I went to live in Friesland in 2010 and didn’t know anyone there, I really started to spend time climbing.

I built up a nice social network there and gradually dived into climbing. I have done various technique courses. Learned to lead, climb multi-pitch and learn part of the trad climbing.

Now in 2020 I have about 10 years of climbing experience, both outdoors and indoors. I also have 5 years of route setting experience.

The creativity of route setting appeals to me enormously. At the moment I can set routes up to about 6b (French). I often receive positive responses to my routes. The routes have a nice flow and are fairly constant. I prefer to set routes with crimps where balance plays an important role.

In the winter of 2019/2020 I followed a training for sports climbing coach (SKB). I concluded this positively in February 2020. This allows me to independently run children’s parties and introductory lessons. I can also help the sports climbing instructor (SKI) with lessons and exams.

Na een wandel groepsreis in 2001 besloot een deel van die groep dat ze wilden leren klimmen. Mij leek dat ook wel leuk en dat najaar behaalde ik m’n indoor toprope. Daarna kon ik niet echt een klimmaatje vinden en deed ik nog zoveel andere dingen. Ik heb toen dus nooit echt het klimmen opgepakt. Pas toen ik in 2010 in Friesland ging wonen en daar niemand kende ben ik echt tijd gaan steken in het klimmen.

Ik bouwde daar een leuk sociaal netwerk op en dook langzamerhand helemaal in de klimsport. Ik heb verschillende techniek cursussen gedaan. Leren voorklimmen, multi pitchen en een gedeelte van het trad klimmen geleerd.

Nu in 2020 heb ik zo’n 10 jaar klimervaring, zowel buiten als binnen. Daarnaast heb ik 5 jaar aan routebouw ervaring. 

Het creatieve van het routebouwen spreekt me enorm aan. Op dit moment kan ik routes tot ongeveer 6b (Frans) bouwen. Ik krijg vaak positieve reacties op mijn routes. De routes hebben een fijne flow en zijn redelijk constant. Ik bouw het liefste routes met randjes waarbij balans een belangrijke rol speelt.

In de winter van 2019/2020 heb ik een opleiding tot sportklimbegeleider (SKB) gevolgd. Deze heb ik in februari 2020 positief afgesloten. Hiermee mag ik zelfstandig kinderfeestjes en kennismakingslessen draaien. Ook kan ik de sportkliminstructeur (SKI) begeleiden bij lessen en examens.

%d bloggers like this: