ranger marlies

In de zomer van 2016 heb ik besloten dat ik mijn leven volledig wilde veranderen. Ik was niet gelukkig in de baan waar ik op dat moment in werkte. Ik nam ontslag en gaf mijzelf een ​​volle maand om na te denken over wat ik met mijn leven wilde doen. Twee weken later had ik een vrij goed idee over de richting waarin ik wilde gaan.

Sinds die tijd houd ik een blog bij over zaken die mij bezighouden op dat moment. Ik ben een jaar naar Amerika vertrokken om mijzelf om te scholen. Daar ontstond het idee om als zelfstandige natuurgids aan het werk te gaan.

In het voorjaar van 2018 is het bedrijf Moves By Nature dan eindelijk een feit. Door mijn voorliefde voor de natuur heb ik geen dag het gevoel heb dat ik aan het werk ben.

Naast dat ik al veel weet over de Nederlandse natuur heb ik ook een onverzadigbare nieuwsgierigheid. Dat zorgt ervoor dat ik continue op zoek ben naar nieuwe kennis die ik kan opdoen.

Ook heb ik een liefde voor alles dat leeft, een aandacht voor de ongelooflijk complexe ecologie van ons Nederland. Historische objecten, documenten en foto’s geven inzicht in hoe het leven ooit was. Deze elementen gebruik ik om ieder ding dat ik maak extra bijzonder te maken.

Het meest belangrijke is dat ik een hoge waardering heb voor mijn gasten. Ik geef om hen, respecteer hun waarden, zorg voor hun welzijn en veiligheid, en ik wil dat ze geïnformeerd, geïnspireerd en aangemoedigd zijn.

English below

In the summer of 2016 I decided that I wanted to change my life completely. I was not happy in the job I was working in at the time. I resigned and gave myself a full month to reflect on what I wanted to do with my life. Two weeks later I had a pretty good idea about the direction.

Since that time I write a blog about matters that concern me at that time. I went to America for a year to retrain myself. That is where the idea came to work as an independent nature guide.

In the spring of 2018, the company Moves By Nature is finally a fact. Because of my love for nature, I do not have the feeling that I am working a day.

Besides that I already know a lot about Dutch nature, I also have an insatiable curiosity. This ensures that I continue search for new knowledge that I can acquire.

I also have a love for everything that lives, an attention to the complex ecology in the Netherlands. Historical objects, documents and photographs provide insight into how life once was. I use these elements for every thing that I make, to make it extra special.

The most important thing is that I have a high appreciation for my guests. I care about them, respect their values, care for their well-being and safety, and I want them to be informed, inspired and encouraged.